آخرین فیلم و سریال ایرانی


خلاصه داستان : فیلم سرقت بی نقص در مورد چند جوان بی پولی هست که آه در بساط ندارند و آس و پاس هستند.چیزی که در جامعه ی امروزی اکثر جوانهای ما درگیر ان هستند. در چنین شرایط سختی مسلما اولین چیزی که به ذهن کسانی که درگیر این بی پولی و فقر هستند دست میدهد آن هست که راه خلاف و دزدی را در پیش بگیریند.راهی نا درست و بی سرانجام که هیچ آینده ای در آن نیست.این چند جوان نیز فکر دزدی از یک طلا فروشی را در سر می پروانند. راهی که میخواهند یک شبه پول دار شوند. آنها بعد از یک نقشه حساب شده و توانمند و بی نقص موفق به غارت یک طلا فروشی می شوند و مقدار زیادی از طلا را به سرقت میبرند. اما ناگفته نماند این همه طلا برای همه آنها وسوسه انگیز میشود و متاسفانه هر یک از آنها به فکر دور زدن دیگری می افتد تا بتواند خودش به یک باره به تمام طلاها دست پیدا کند . در اینجا متاسفانه پیوند و دوستی انها به خاطر مال و اموال غارت شده به هم می ریزد و هر کدام از آنها دچار گرفتاریه عظیم تر از بی پولی دچار میشوند.