آخرین فیلم و سریال ایرانی


خلاصه داستان : سقوط شوالیه ، نام سریالی اکشن و تاریخی می‌باشد که توسط دان هندفیلد و ریچارد راینر ساخته شده است. داستان سریال درباره‌ی آخرین روزهای دوره شوالیه های معبد در قرن ۱۴ میلادی. این گروه در قرون وسطی فعالیت می‌کرد. شوالیه های معبد گروهی نظامی بودند که در قرن ۱۲ میلادی برای محافظت از زائران مسیحی در مسیر اورشلیم، دور هم جمع شدند. اعضای این گروه به دلیل خدماتشان، امتیازهای ویژه‌ای داشتند و مورد حمایت کلیسا بودند. آنها به داشتن ثروت و قدرت قابل توجه هم شهرت داشتند. تام کولن به عنوان سرلندری دو لازون، برادر ارشد شوالیه معبد و جانباز جنگ های صلیبی، لندری شوالیه نجیب و شجاع و سرخورده است که خدماتش را با Templars به عنوان ستیزه گران گودفری آغاز کرد - Godfrey او را آموزش داده و یک راهب جنگجوی ماهر و محترم. پس از محاصره اکور، لاندری شاهد شکست جنگ صلیبی، تسخیر سرزمین مقدس توسط سارایسنها و از دست دادن یکی از اقوام با ارزش ترین در کلیسای مسیحیت است. 15 سال بعد، لاندری، اعتقاداتش با خلع یدگی نظم ناخوشایند، پس از قتل گادفری، استاد و فرمانده معبد پاریس می شود، تحقیقات بعدی نشان می دهد که گریل اکنون در فرانسه است. لندری، امپراطوری خود را در سفر به سر می برد تا دلایل مرگ و مکان قهرمان او را پیدا کند.