آخرین فیلم و سریال ایرانی


خلاصه داستان : اقیانوس، بزرگترین زیستگاه در روی زمین و در عین حال ناشناخته ترین آنهاست.سیاره زمین یک سیاره ای است که بیش از نیمی از آن را اب فرا گرفته است که بیشترین در صد آب آن را هم نیز اقیانوس آرام شامل میشود بنابراین توجه به این نکته که در غرق اقیانوس ها دنیای دیگری وجود دارد امری کاملا بدیهی و اثبات شده ای است.در نتیجه ساخت سریالی آن هم نه در خشکی بلکه در زیر آبهای عمیق کاری بس دشوار و پیچیده ای است که میتوان گفت فیلم برداری آن 5 سال طول کشیده است و حدود 7 سال بعد آن تمامی تیم سازندگان این سریال مشغول بازسازی و یرایش آن بوده اند. که همین امری واقعا شگفت انگیز است. همه ی ما علاقه مندیم که لحظه ای خود را در این مکان تصور کنیم و بیش از پیش به دیدن زیبایی های آفرینش بنگریم. بدون تردید برای همه ی ما انسانها دیدن عمق دریاها و اقیانوس ها جالبترین رویدادی می تواند باشد که ما را به شگفتی می اندازد.و چیزی که در ذهن ما رخ میدهد که عمیقا می توان به خالق و آفریده ی این آفرینش پیچیده شد.زیبایی و وجود موجودات خارق العاده ذهن هر بیننده ای را به خود درگیر میکند.دنیایی عجیب و ناشناخته ای در جهان هستی وجود دارد که میتوان به یکی از آنها که در زیر آبهای دریا و اقیانوس ها وجود دارد اشاره کرد. داستان در مورد شگفتی های زیر آب هست که هر بیننده ای را به غرق اقیانوس می کشاند و جالبترین موجودات هستی را به تصویر می کشاند