آخرین فیلم و سریال ایرانی


دانلود سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن بالینک مستقیم و حجم کم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت عالی

دانلود سریال کرگدن

 

پخش کننده : کاکودانلود

زبان : فارسی

زمان : هر قسمت حدود ۵۰ دقیقه

محصول کشور : ایران

خلاصه داستان :

پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

 

 دانلود قسمت اول سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

 

******************

 دانلود قسمت دوم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت سوم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت چهارم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

 

******************

 دانلود قسمت پنجم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت هفتم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت هشتم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت نهم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت دهم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت یازدهم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت دوازدهم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت سیزدهم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )

******************

 دانلود قسمت چهاردهم سریال کرگدن

کیفیت دانلود : ۴۸۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۷۲۰p ( مبلغ : ۵۰۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p ( مبلغ : ۵۵۰۰ تومان )

کیفیت دانلود : ۱۰۸۰p و ۴K ( مبلغ : ۶۰۰۰ تومان )